اطلاعات علمی4/2/92

در نتیجه تمرینات ورزشی مداوم میزان جریان خون در مغز افزایش می یابد. افزایش جریان موجب اکسیژن رسانی و تغذیه بهتر نورون های مغز شده و از تنگ شدن عروق مغز جلوگیری می کند که این به نوبه ی خود موجب آرامش روان می گردد.
ورزش احتمالاً بر مواد شيميايى مغز مانند سروتونين و دوپامين تاثير مى گذارد و فعاليت بدنى ممکن است تغييرات مثبتى را در ساير قسمت ها اعمال کند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:42  توسط مهری نوروزی گیاشی |